Print
Het mag duidelijk zijn dat er nog heel wat bezwaren kleven aan de beschikbare immunologische testen zoals de ELISA en de Western blot. Additioneel komen hier nog bij, de patiënten variabelen zoals seronegatieviteit en het kwaliteitsmanagement van het laboratorium. De opvatting dat er veel fout positieven voorkomen bij deze immunologische testen is onjuist, echter de sensitiviteit is beduidend onder de maat waardoor fout-negatieve resultaten kunnen voorkomen in ongeveer 40% van de gevallen. Wat voor het serumonderzoek geldt, dat geldt ook voor liquor CSF onderzoek, omdat voor beide dezelfde testen worden gebruikt.

De moeilijkheden bij de antilichamenbepaling baseren zich op de verscheidenheid van de oppervlakteantigenen van de Borrelia, hun variabiliteit binnen de drie belangrijkste stammen en hun stamvarianten, alsmede de  verschillen in het immuunantwoord van de patiënt.

Er zijn veel oorzaken die een fout-negatief resultaat kunnen veroorzaken zoals:
 1. Een recente infectie, nog geen immuunrespons;
 2. Antilichamen liggen als immuuncomplexen voor;
 3. Spirocheten zijn ingekapseld, geen antigenenexpressie zichtbaar;
 4. Spirocheten zijn diep in het weefsel en niet zichtbaar voor het immuunsysteem;
 5. Alleen CWD vormen zijn aanwezig;
 6. De passende antigenen zijn niet in het testmengsel;
 7. Antigenenvariabiliteit;
 8. Recente antibioticakuur;
 9. Recente anti-inflammatoire behandeling;
 10. Andere oorzaken voor immuunsuppressie;
 11. Laboratorium met onvoldoende vaardigheid voor Lyme-borreliose testen;
 12. Laboratoriumtest met verkeerde stam niet overeenkomend met het endemisch gebied;
 13. Patiënt heeft andere stam dan test, infectie opgelopen in ander gebied;
 14. Cut-off te hoog gezet;
 15. Gebruik van slechte sjablonen, niet alle relevante banden aanwezig;
 16. Verdunning te hoog gezet;
 17. Testen zijn niet sensitief en specifiek genoeg;
 18. Gebruik van criteria voor beoordeling;
Een positieve ELISA en/of een Western blot ondersteunen de vermoedelijke diagnose van Lyme-borreliose.
Een negatief ELISA en/of Western blot resultaat sluit de ziekte niet uit.
Uit de resultaten van immunologische testen zoals ELISA en Western blot kan men niet concluderen of een patiënt Lyme-borreliose heeft, daarvoor is een klinische diagnose noodzakelijk. (Quote: ILADS)


In de recent gepubliceede " Guidelines for the diagnosis of tick-borne bacterial diseases in Europe" door de ESCID study group and European Network for Surveillance of Tick-borne diseases wordt over de serologie als "diagnostic tool" bij LB het volgende gezegd. "Vele onvoldoende geëvalueerde commerciële testen voor het aantonen van antilichamen van B. burgdorferi zijn op het moment beschikbaar, met het gebruik van verschillend serologische testmethoden en antigenen. Deze kits hebben heterogene diagnostische eigenschappen die vaak onbekend zijn aan zowel de gebruiker (het laboratorium) als de opdrachtgevende arts". In de "guidelines" worden geen criteria gegeven voor de beoordeling van de Western blot, omdat er geen standaardisatie van de testmethode is".

In de CBO richtlijn Lyme-borreliose wordt over de problematiek m.b.t. de serologische testen nauwelijks gesproken. Er wordt in dit verband opgemerkt dat de specificiteit van de commerciële testen grote verschillen aantoont. Deze waren volgens Goossens et al. voor IgM 82-97% en voor IgG 84-100%, maar dat de sensitiviteit varieert van 35-81% in de ELISA en dat de Western blot slechts een sensitiviteit van 46% en 50% heeft, daarover wordt in de richtlijn met geen woord gerept, hoewel het fout-percentage voor de sensitiviteit meer dan tweemaal zo hoog is als voor de specificiteit. Helaas heeft de commissie verzuimd te wijzen op de aanzienlijke mogelijkheid van een fout-negatief resultaat bij de ELISA en Western blot. Natuurlijk is het belangrijk om op de specificiteit van een test te wijzen, uiteindelijk wil men een gezonde persoon geen verkeerde diagnose geven, maar is het niet veel belangrijker dat een zieke patiënt, die misschien al jarenlang klachten heeft, dat die de juiste diagnose krijgt?

De juistheid van de CBO aanbeveling (blz 15), "een negatieve blot sluit de diagnose Lyme borreliose uit", moet dan ook sterk in twijfel getrokken worden.

"Zelfs al zijn alle deskundigen het met elkaar eens, dan hoeven ze nog geen gelijk te hebben".
Quote: Bertrand Russell (Nobelprijs 1950)