De webmaster, beheerder van deze website www.borreliose.nl, verklaart het volgende:

  • De informatie op deze website is alleen voor informatie doeleinden. De verstrekte informatie is met de grootste zorg samengesteld maar vervangt geen doktersbezoek. Het wordt ten sterkste afgeraden zowel zelfdiagnose als zelfbehandeling door te voeren, maar altijd een arts te raadplegen. De webmaster van deze website heeft geen medische licentie.
  • De informatie en de links op deze pagina worden als een service gegeven opdat de bezoeker meer leert van de Lyme-ziekte, voor de inhoud van deze links alsmede de aangegeven literatuur kan door de webmaster geen verantwoordelijkheid worden genomen.
  • De links en informatie op deze website geplaatst, vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de opinie van de webmaster.
  • Alle informatie die op de website gegeven wordt is vrijblijvend, daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. De webmaster is onder geen beding verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die ontstaat doordat u vertrouwd heeft op de informatie van deze website.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website om het volgende m.b.t. deze website te beoordelen: de nauwkeurigheid, de compleetheid van enige informatie, de opinie en advies of andere inhoud van deze pagina.
  • De webmaster is onafhankelijk en ontvangt geen ondersteuning van enige commerciële of niet-commerciële organisatie.
  • Webdesign en het copyright van deze website behoort bij de webmaster.

Webmaster: Robert Bolderdijk